Logopeda, neurologopeda, psycholog Kraków, Logos Centrum Terapii Mowy strzałka do góry

Witamy na stronie Centrum Terapii Mowy Logos.

Nasze Centrum zostało stworzone z myślą o najmłodszych i o uczniach na różnych poziomach edukacji - ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, m.in. ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania, z ryzykiem dysleksji, z wadami lub zaburzeniami mowy. W naszym centrum obejmujemy również opieką młodzież oraz osoby starsze, u których występują zaburzenia komunikacji.

Współpracują z nami: