Terapia zajęciowa dla osób starszych, poprawa pamięci, wzroku, słuchu, koncentracji, sprawności strzałka do góry

Diagnoza i Terapia Psychologiczna

Diagnoza i Terapia Psychologiczna ma na celu diagnozowanie problemów u dzieci, młodzieży oraz osób starszych. Terapeuci wspierają również rodziny w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Nasi psychologowie diagnozują dzieci w kierunku dysleksji i dysortografii oraz wystawiają zaświadczenia do szkół. Badanie psychologiczne ma na celu określenie poziomu rozwoju u dzieci i młodzieży.  Jest również dużym wsparciem w ich dalszej edukacji. 

Psychoterapia indywidualna:

  • młodzieży
  • osób dorosłych i małżeństw
  • rodzin 
  • dzieci z trudnościami emocjonalnymi i lękiem
  • pomoc psychologa / moczenie nocne u dzieci
  • mutyzm wybiórczy i całkowity

Psycholog terapeuta jest w stanie udzielić takiej pomocy, jakiej oczekują osoby, które trafiają do niego. Psychoterapeuta pomaga osobom, które zmagają się z depresją, zaburzeniami lękowymi, zaburzeniami osobowości.

Nasi psychologowie diagnozują inteligencję i zdolności poznawcze u osób w wieku od 2-go do 19-go roku życia najnowszym testem Stanford Binet 5. 
Wyniki badania, które otrzymuje rodzic pomagają w całym procesie edukacji.