Jąkanie i zaburzenia mowy, dysleksja i dysortografia, terapia psychologiczna i rodzin Kraków, Logos Centrum Terapii Mowy strzałka do góry

Nasza oferta

Zespół neurologopedów i logopedów diagnozuje i prowadzi terapię wad i zaburzeń mowy.
Niesie pomoc w zakresie doskonalenia komunikacji werbalnej.

Prowadzimy szkolenia dla przedszkoli i szkół oraz program praktyk dla studentów logopedii.

Wady wymowy:

 • nieprawidłowa artykulacja głosek
 • dyslalia


Zaburzenia mowy:

 • jąkanie u dzieci i dorosłych
 • dysartria
 • zaburzenia mowy po udarach mózgu u dorosłych (afazja)
 • alalia, dysfazja, niedokształcenie mowy o typie afazji u dzieci i młodzieży
 • oligofazja (zaburzenia mowy współwystępujące z upośledzeniem umysłowym)
 • zaburzenia mowy współistniejące z wadami genetycznymi
 • mowa w roszczepach wargi i podniebienia
 • mowa u dzieci z niedosłuchem
 • mowa w autyzmie


Terapia specyficznych zaburzeń w czytaniu i pisaniu

 • dysleksja i dysortografia


Diagnoza i Terapia Psychologiczna

Terapia psychologiczna
Zobacz więcej 

Neurologopeda diagnozuje i pomaga małemu dziecku skorygować nieprawidłowe ssanie, gryzienie i żucie, które niekorygowane może w późniejszym czasie spowodować wadę wymowy. Prowadzi terapię dzieci z zaburzeniami mowy i z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego.
W naszym centrum pracują również psychologowie, którzy diagnozują i prowadzą indywidualną terapię psychologiczną, terapię rodzin, diagnozę psychologiczną dziecka w wieku przedszkolnym i szkolnym, szkołę dla rodziców, wsparcie dla seniorów oraz terapię dzieci z mutyzmem.
Prowadzimy ćwiczenia dla dzieci, młodzieży i dorosłych, które poprawiają dykcję i wyrazistość wymowy.