Specjaliści: logopeda, neurologopeda, psycholog, terapeuta w Krakowie strzałka do góry

Zespół specjalistów

Halina Szopa

neurologopeda - manager Centrum Terapii Mowy Logos

Jest absolwentką Pedagogiki Specjalnej oraz podyplomowych studiów z logopedii ukończonych w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie. Ukończyła również studia podyplomowe z neurologopedii w Wyższej Szkole Psychologii Społecznej Warszawie. W latach 1990/1991 ukończyła 2 semestralne studia z Języka angielskiego na The Univeristy of Illinois at Chicago, USA, co pozwala jej prowadzić zajęcia z osobami dwujęzycznymi.

Przepracowała 10 lat w Centrum Medycznym Med-All w Krakowie jako neurologopeda oraz przeszło 20 lat z dziećmi niepełnosprawnymi (przedszkola i szkoły integracyjne) a także z osobami dorosłymi z różnymi niepełnosprawnościami oraz wadami i zaburzeniami mowy. Była wykładowcą na studiach podyplomowych z logopedii w Wyższej Szkole Humanistyczno-Ekonomicznej w Brzegu.

Prowadzi szkolenia dla nauczycieli przedszkoli i szkół na temat pracy z dzieckiem niepełnosprawnym, jak również z zakresu emisji głosu. Od ponad 20 lat prowadzi prywatną praktykę logopedyczną.

Uczestniczyła w licznych szkoleniach i kursach logopedycznych o tematyce: „Niedokształcenie mowy o typie afazji”, „Mutyzm” (2017, 2018, Katowice), „Terapia logopedyczna osób laryngektomowanych”, „Terapia logopedyczna osób jąkających się”, „Masaż ustno-twarzowy Castillo Moralesa”.

Bierze udział w corocznych konferencjach Polskiego Towarzystwa Audiologicznego i Foniatrycznego PTAF, jest członkiem Polskiego Związku Logopedów. Ma dobre osiągnięcia w pracy z osobami jąkającymi się i z afazją. Jest otwarta na nowe doświadczenia i pomoc drugiemu człowiekowi.

Elżbieta Przerwa-Szwedzicka

logopeda

Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego, specjalizacja edukacja wczesnoszkolna /1986/. Następnie – Podyplomowe Studium Logopedyczne 1991 /AP Kraków/. Od roku 1986 zatrudniona jako nauczyciel EW, później również logopeda. Lata 1993 i 1999 to kolejno osiągnięcie I i II stopnia specjalizacji zawodowej w dziedzinie logopedii. W latach 1992-2004 pracownik Zakładu Logopedii /AP Kraków/, zajęcia ze studentami I i II roku Studium Logopedycznego.

Od momentu ukończenia Studium Logopedycznego prowadzi z powodzeniem prywatną praktykę logopedyczną, pracuje zarówno z dziećmi – dyslalie, afazje, dyzartrie, dzieci z upośledzeniem lekkim i niedosłuchem, jak i dorośli – afazje, wyrazistość mowy, niedosłuch, itp. Od roku 1991 przyjmuje pacjentów w Poliklinice Profimed /Szara Kamienica/, póżniej Mediprof /ul. Szpitalna/, obecnie Polikmed – Gabinety Lekarskie /ul. Garncarska/.
Pracowała w przychodniach: „POLIMED” – kierownik poradni, MEDICINA 2000, ESKULAP Centrum Medyczno-Rehabilitacyjne, dom Dziecka nr 7

Systematycznie poszerza swoją wiedzę uczestnicząc w szkoleniach: „Alalia, niedokształcenie mowy u dziecka–diagnoza i terapia”, „Sztuka porozumiewania się”, „Wspomaganie rozwoju mowy dziecka”, „Pozwólmy dzieciom mówić!” i wielu innych.

Na bieżąco śledzi najnowszą literaturę logopedyczną, publikowane wyniki badań, obserwuje Konferencje Logopedyczne. Uzupełnia materiały, stosuje nowatorskie sposoby i metody terapii, ciągle bogaci warsztat pracy.

Kocha swoją pracę!

Marta Radzik

logopeda, psycholog, psychoterapeuta

Logopeda, psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie terapii systemowej.

Zajmuje się prowadzeniem zajęć terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz poradnictwem dla rodziców w jednej z krakowskich szkół, a także pracą z indywidualnymi pacjentami i rodzinami w prywatnym gabinecie.

Naukowo interesuje się rozwojem psychoseksualnym dzieci i młodzieży, seksualnością kobiet i mężczyzn, a także psychopatologią dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem zaburzeń lękowych. Propagatorka psychologii pozytywnej.

Prywatnie miłośniczka dobrych książek i długich podróży.

Małgorzata Kurzawińska

psycholog, psychoterapeuta

Psycholog, psychoterapeuta pracujący w nurcie systemowym Jest absolwentką psychologii na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, studiów podyplomowych z zakresu socjoterapii na Uniwersytecie Pedagogicznym oraz Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uczestniczy w całościowym szkoleniu psychoterapeutycznym przygotowującym do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Pracuję z dziećmi, młodzieżą, dorosłymi, rodzinami i parami.

Zajmuje się diagnozą psychologiczną oraz diagnozą trudności szkolnych, w tym specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysortografia, dysgrafia, dyskalkulia). Prowadzi psychoedukację dla rodziców, dzieci i młodzieży, poradnictwo, pomoc i wsparcie dla osób będących w kryzysie, jak również z zaburzeniami zachowania i emocji. Organizuje też zajęcia grupowe dla dzieci oraz warsztatowe dla rodziców.

Jolanta Cichórz

psycholog, logopeda

Ukończyła Wyższe Studia z Psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim , podyplomowe studia z Logopedii Korekcyjnej na Uniwersytecie w Lublinie oraz podyplomowe Studium Psychoterapii Dzieci i rodzin – Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy z rodzinami, dziećmi i młodzieżą oraz w prowadzeniu szkoleń i grup wsparcia dla rodziców.

Jest mediatorem sądowym w sprawach rodzinnych.

Brała udział w licznych szkoleniach i konferencjach dotyczących diagnozy psychologicznej dzieci i dorosłych, diagnozy i terapii dzieci moczących się, terapii zaburzeń lękowych, terapii dzieci jąkających się, terapii dzieci doświadczających przemocy, dzieci z zaburzeniami więzi i wychowywanych w rodzinach wieloproblemowych.

Przeprowadza diagnozę psychologiczną dziecka wieku przedszkolnym. Pomagam w podjęciu ważnych decyzji dotyczących np. wyboru szkoły. Prowadzi także zajęcia psychoedukacyne, warsztaty dla rodziców, których celem jest zwiększanie kompetencji wychowawczych.

Beata Żurawel

psycholog dziecięcy i psychoterapeuta rodzinny

Zajmuję się zaburzeniami emocjonalnymi wyrażającymi się lękami, fobiami, trudnościami adaptacyjnymi, mutyzmem wybiórczym, moczeniem nocnym, jąkaniem. W pracy terapeutycznej podąża za rysem indywidualnym każdego dziecka oraz potrzebą budowania więzi emocjonalnej z ważnymi osobami dorosłymi. Na trudności występujące u dziecka patrzy z punktu widzenia systemu rodzinnego.

Przeprowadzi diagnozę psychologiczną dziecka wieku przedszkolnym. Pomaga w podjęciu ważnych decyzji dotyczących np. wyboru szkoły. Prowadzi także zajęcia psychoedukacyne, warsztaty dla rodziców, których celem jest zwiększanie kompetencji wychowawczych.

Ewelina Serafin

logopeda

Ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogika oraz studia podyplomowe z pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolna, a także z logopedii. Uczestniczyła w wielu kursach logopedycznych.

Na co dzień pracuje z dziećmi w wieku przedszkolnym. Prowadzi diagnozę i terapię logopedyczną dzieci z opóźnionym rozwojem mowy, wadami wymowy, mutyzmem, oligofazją, niedosłuchem oraz dysartrią. Prowadzi terapię dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.

Agata Stępień

neurologopeda, pedagog

Jest absolwentką pedagogiki i studiów podyplomowych z logopedii, terapii psycho-pedagogicznej oraz neurologopedii. W Centrum Terapii Mowy zajmuje się diagnozą i terapią dzieci z wadami wymowy, zaburzeniami komunikacji językowej, w tym niedokształceniem mowy o typie afazji, opóźnionym rozwojem mowy, jąkaniem.

Prowadzi zajęcia logopedyczne i korekcyjno-kompensacyjne dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu.